Philippe Bajeux

18 Mei 2018

Philippe Bajeux

5de plaats

Philippe woont in Blanden en is een grote voorstander van het principe ‘denk globaal, doe lokaal’.

“Ecologisme is een globale visie die begaan is met de gevolgen van menselijke activiteiten op de fundamentele evenwichten van de natuur. Ecologisme is dus niet enkel essentieel voor ons maar ook voor onze (klein)kinderen en alle generaties die zullen volgen, aan wie wij een leefbare planeet moeten nalaten.

Het besturen van een gemeente is voortdurend keuzes maken. Groen Oud-Heverlee zal altijd rekening houden met deze fundamenteel bezorgdheid bij alle beslissingen die zij op gemeentelijke niveau zullen nemen.”