Rita Decock

19 Mei 2018

Rita Decock

4de plaats

Rita woont in Haasrode.

"Het glas in Oud-Heverlee is nog maar halfvol. Alle dorpskernen kunnen verbeterd worden en evolueren tot levendige ontmoetingsplaatsen.

Daarom wil ik samen met GROEN enkele belangrijke punten aanpakken: o. a. de omgeving van het Zoet Water, het zorgcentrum De Kouter en aanleg van enkele verbindingsstraten.

In een open politieke cultuur, samen met meerderheid en oppositie en met aandacht voor nieuwe initiatieven van burgerparticipatie. Want democratie veronderstelt permanent overleg, veronderstelt luisteren, samen zoeken en dan beslissen."