Hanna Van Steenkiste

21 Mei 2018

Hanna Van Steenkiste

2de plaats

Ik ben afkomstig uit Oud-Heverlee en woon nu samen met mijn man Jasper Biront, onze twee jonge kinderen Quin en Anu en onze hond Tobias in de Polderstraat in Sint-Joris-Weert.

Ik haal energie uit het samenbrengen van mensen en werd zo mede-trekker van de Gezinsbond van Sint-Joris-Weert & Oud-Heverlee. Lichtfeest in het bos, de Weertse Feesten en tal van andere activiteiten brengen mensen samen. Daar kan ik intens van genieten. Deze energie wil ik nu volop steken in mijn engagement voor Oud-Heverlee.

Duurzaamheid, ecologie, maar ook betaalbaar wonen vind ik erg belangrijk. In mijn job als ingenieur-architect probeer ik dagelijks duurzame concepten concreet te verwezenlijken in de bouw van sporthallen, sociale huisvesting, woonzorgcentra en woningen. Als lid van de gemeentelijke adviesraad ruimtelijke ordening van Oud-Heverlee probeer ik al mijn steentje bij te dragen aan een fijne gemeente om in te wonen.

De komende jaren wil ik me voluit engageren voor een duurzame en warme gemeente. Ik geloof in een open bestuur waarbij er oprecht geluisterd wordt naar de inwoners. Dialoog en communicatie vormen de basis van duurzame verwezenlijkingen. Met ons voorstel voor een gemeentelijke app kunnen we de inwoners beter met elkaar verbinden en vlot informeren. Bovendien ondersteunt een app lokale handelaars en verenigingen, o.a. door het aankondigen van activiteiten.

Ik geloof in een toekomstgericht bestuur waar er gewerkt wordt vanuit een globale duurzame visie. Zo is het creëren van een goed beeldkwaliteitsplan een eerste noodzakelijke stap voor de herinrichting van de dorpskernen. We bewezen in Oud-Heverlee dat deze aanpak werkt. Nu is zo'n globale visie dringend nodig voor de dorpskernen van Sint-Joris-Weert, Blanden en Vaalbeek.

Ik geloof in een warme gemeente, een gemeente waar alle ‘doeners’ gewaardeerd worden en waar ook jongeren zich aangesproken voelen. Daarom is het realiseren van verbindende structuren belangrijk, zoals extra ondersteuning voor verenigingen en aangepaste gebouwen voor jeugd en ouderen, en sport en cultuur.

Ons voorstel voor de bouw van een sporthal met polyvalente ruimten en een geïntegreerd jeugdhuis op de site van de Zoete Waters kan mensen meer samenbrengen en kan deze site laten heropleven als het attractieve hart van de gemeente.

Dit vooruitzicht geeft me goesting. Goesting om me volop te smijten!